logo ŁÓDŹ kreuje Urząd Miasta Łodzi
Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

ul. Smugowa 26a i 30/32, ŁÓDŹ
Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Rezerwuj" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

Prosimy rezerwować wizytę do każdej z grup osobno. W razie konieczności załatwienia Państwa spraw w różnych grupach (np. A i B) prosimy o wykonanie rezerwacji dla każdej osobno.

Do budynku Wydziału będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę z zakrytym nosem i ustami w sposób przewidziany w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz posiadające potwierdzenie umówionej wizyty otrzymane w wiadomości e-mail po jej zarezerwowaniu. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie rękawiczek.

Dla wizyt rezerwowanych w grupach spraw: A, B, C, D, E, w wybranym dniu, co najmniej 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wybierając przycisk U - potwierdź umówioną wizytę wpisując numer PESEL/REGON na monitorze dotykowym automatu biletowego. W grupie C można zarejestrować max. 2 pojazdy. Dla większej ilości pojazdów niż 2 rezerwacja terminu nie jest dostępna.

Dla wizyt rezerwowanych w grupach spraw: P, T, W, Z w wybranym dniu, co najmniej 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wybierając przycisk V - potwierdź umówioną wizytę wpisując numer PESEL na monitorze dotykowym automatu biletowego.

Dla wszystkich grup spraw nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Obok nazw z grupami spraw widnieją odnośniki do BIP z informacją o zakresie spraw, których realizacja jest możliwa po rezerwacji wizyty w danej grupie wraz ze szczegółowym opisem procedury rozpatrzenia wniosku i wykazem niezbędnych dokumentów odnośnik do BIP
Wybierz grupę
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP